BMI Consultants B.V.
SliderSlider

Brandverzekering

brand
 • De kapitalen van het gebouw en/of de inhoud worden samen met u vastgesteld.
 • GRATIS inspectie van de gebouwen is mogelijk.
 • Een juiste omschrijving van risico en kapitaal garanderen u een correcte polis.
 • U kunt u ook verzekeren tegen diefstal.

Bedrijfsschadeverzekering na brand

bedrijfsschade

Na een brand kan uw bedrijf een hele tijd inactief zijn, het verlies aan inkomen wordt door deze polis opgevangen.

Wagenparkverzekering

wagenpark

De autoverzekering kan verschillende waarborgen bevatten. Als bedrijf heeft u dezelfde keuzedekkingen als een particulier:

 • BA: wettelijke verplichte verzekering voor schade aan derden.
 • Bestuurdersverzekering: alle inzittenden zijn verzekerd voor hun lichamelijk letsel. De bestuurder in fout niet, het is wel mogelijk dit mee te verzekeren.
 • Omnium: U kunt kiezen uit een ‘kleine omnium’ of een ‘volledig omnium’.
 • Rechtsbijstand: Dit sluit u het best af bij een gespecialiseerde maatschappij.
 • Wegenhulp: hulp na panne of ongeval.

Bouwplaats risico’s verzekeren

bouwplaats
 • Gaat u bouwen of verbouwen? Of bent u aannemer? De ABR-polis is een interessante polis voor aannemers en bouwheren om discussies en juridische procedures te vermijden.
 • Deze polis dekt alle bouwrisico's op een werf: plotselinge en onvoorziene stoffelijke schade aan het op te trekken bouwwerk, inclusief brand, diefstal, storm, enz.
 • Ook uw aansprakelijkheid ten opzichte van derden kan verzekerd worden.

Gewaarborgd Inkomen

inkomen
 • Ziekte of een ongeval... het kan iedereen overkomen. Voor u, als zelfstandige, kan dit verstrekkende gevolgen hebben.
 • De premie is 100% fiscaal aftrekbaar, voor zover u uw beroepskosten bewijst.
 • Het contract kan ook onderschreven worden door een vennootschap.
 • U bent onmisbaar voor de goede werking van uw bedrijf, maar misschien spelen ook andere personen een sleutelrol. Hun afwezigheid of de uwe ingevolge ziekte of ongeval kan financiële of praktische gevolgen hebben, die u het best tracht te voorkomen.

Transportverzekering

transport

Dekking voor verliezen en/of schade die de vervoerde goederen hebben geleden gedurende het transport:

 • Transport voor eigen rekening.
 • Transport voor andermans rekening.
 • Transport over de weg.
 • Nationaal - internationaal.
 • Maritiem transport.

Arbeidsongevallen verzekering

arbeid
 • Als werkgever bent u wettelijk verplicht om uw personeel te verzekeren tegen ongevallen op het werk en op de weg van en naar het werk.
 • Collectieve verzekering 'Aanvullende wet': De wettelijke verplichte verzekering 'Arbeidsongevallen' beperkt de uitkeringen tot een bepaald inkomensplafond, ongeacht het echte loon van uw medewerkers. Wilt u de vervelende gevolgen van dit inkomensplafond wegnemen? Kies dan voor een "Collectieve Verzekering Aanvullende Wet". Bovendien geniet u als werkgever van een hogere terugbetaling van het gewaarborgd loon.

BA Uitbating verzekering

ba

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid ten opzichte van derden, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid. Het is belangrijk dat wij de juiste activiteiten van uw bedrijf kennen en liefst zo gedetailleerd mogelijk. Wij leveren maatwerkpolissen af voor onze klanten.

Rechtsbijstand verzekering

recht
 • Elke ondernemer is zich er van bewust dat juridische conflicten in het bedrijfsleven onvermijdelijk zijn.
 • Wilt u uw rechten op een betaalbare manier verdedigen? De rechtsbijstandverzekering op maat gemaakt voor uw bedrijf zal u daarbij helpen.
 • Iedere zelfstandige kan een polis rechtsbijstand onderschrijven. Voor elke beroepsactiviteit bestaat er een aangepaste formule (bijvoorbeeld polissen voor medici en paramedici, garagehouders, land- en tuinbouwers, middenstanders, enz).