BMI Consultants B.V.
SliderSlider

Wegcode.be

Wegwijs in het Belgisch Verkeersreglement.

De vzw Wegcode is géén officiële instantie en vertegenwoordigt er ook geen. De medewerkers zijn allemaal vrijwilligers, die dit project in hun eigen vrije tijd ondersteunen.

Wegcode.be bestaat reeds meer dan 20 jaar en werd destijds opgericht omdat er nog weinig of geen verkeer gerelateerde informatie op het Belgisch internet te vinden was. In de loop der jaren is de informatie op deze site fors toegenomen en is het aantal geïnteresseerde bezoekers altijd blijven stijgen. Wegcode.be is een bron voor iedereen die professioneel of uit persoonlijke interesse zijn kennis over de complexe verkeersreglementering wil bijhouden.

www.wegcode.be

 

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Het BIVV is een vzw met als doel de verkeersveiligheid bevorderen.

Sinds de oprichting in 1986 zijn er al heel wat acties op touw gezet om de verkeersveiligheid op een positieve manier te beïnvloeden. Men betrekt altijd drie partijen bij hun activiteiten: de weggebruiker, het voertuig en de weg (wegomgeving).

BIVV: visie

Het Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid staat als kenniscentrum klaar voor de overheid. De organisatie wil actief bijdragen tot de duurzame vermindering van het aantal verkeersslachtoffers in België, en tot de verbetering van de verkeersleefbaarheid.

www.bivv.be

 

CBFA

De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) was tot 31 maart 2011 verantwoordelijk voor het toezicht op de Belgische financiële sector. Ze ontstond uit de integratie van de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) in de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF). Een veelgebruikt synoniem voor de commissie is de Beurswaakhond.
De wet van 2 juli 2010 heeft de architectuur van het toezicht op de financiële sector in België gewijzigd. De wetgever heeft ervoor geopteerd om te evolueren naar een bipolair toezichtmodel, het zogenaamde "Twin Peaks"-model.

De implementatie van het Twin Peaks-model vanaf 1 april 2011 komt structureel tegemoet aan de twee hoofddoelen van het financieel toezicht en wordt als volgt georganiseerd:
• De Nationale Bank van België wordt, naast het waarborgen van de macro-economische stabiliteit van het financiële stelsel, eveneens verantwoordelijk voor het individuele toezicht van prudentiële aard op het merendeel van de financiële instellingen (microprudentieel toezicht).
• De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de opvolger van de CBFA, verruimt haar actieterrein inzake toezicht op de gedragsregels van toepassing op de financiële tussenpersonen, waardoor een loyale, billijke en professionele behandeling van de klanten gewaarborgd kan worden.

www.fsma.be

 

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Mobiliteit belangt ons allemaal aan, te land, op het water en in de lucht. Het dichte wegennet laat toe om alle uithoeken van het land snel te bereiken. Dagelijks maken duizenden mensen gebruik van een goed uitgebouwd spoorwegnet. Via zee- en luchthavens voeren we handel met Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Afrika en Australië. Zonder een efficiënt mobiliteitsbeleid zou onze economie letterlijk nog nauwelijks vooruitkomen.
In haar activiteiten van certificering, reglementering en controle, doet de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een beroep op de modernste informatie- en communicatietechnologieën. Tegelijk wordt de bestaande regelgeving permanent geëvalueerd en waar mogelijk vereenvoudigd.

http://www.mobilit.belgium.be/nl/

 

Witte-Boussen - de Bruin

Witte-Boussen - De Bruin is onze Nederlandse zakenpartner en is regionaal een toonaangevende organisatie met diverse bedrijfsvoeringen onder één dak, waardoor zij een goede gids is voor haar klanten. U kunt terecht voor vele verwante dienstverleningen die tezamen staan voor beter wonen, werken en leven.

 • Witte-Boussen Assurantiën B.V.
  • Assurantiën, Hypotheken, Financiële planning, Pensioenen
 • Witte-Boussen Vastgoed en Verhuur B.V.
  • Bemiddeling Verhuur, Verkoop, Makelaardij, Taxaties, VVE-Beheer, Administrateurschap
 • Lafoma Projectontwikkeling B.V.
  • Projectontwikkeling, Turn-key projecten, Planvorming
 • Stichting B.G.Z.C.
  • Zorgverzekeringen en (collectieve) schadeverzekeringen

www.witteboussen.nl

 

Assuralia

Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen
Assuralia is de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen en vertegenwoordigt nagenoeg alle Belgische en buitenlandse verzekeringsmaatschappijen die op de Belgische markt werkzaam zijn. Bekeken vanuit het oogpunt van het incasso vertegenwoordigt Assuralia maar liefst 99% van het incasso in de schadeverzekeringen en iets minder in dat van de levensverzekeringen. Assuralia behartigt de beroepsbelangen van haar leden, de verzekeringsondernemingen.

www.assuralia.be